انجمن نشریه صنعت برتر
انتخابات سردبیری "مهرماه 1394" - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum)
+-- انجمن: قوانین و اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=91)
+--- انجمن: اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=95)
+---- انجمن: اخبار اعضا (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=98)
+---- موضوع: انتخابات سردبیری "مهرماه 1394" (/showthread.php?tid=140)انتخابات سردبیری "مهرماه 1394" - Sabalan - 3-13-1395

طی انتخابات اعضای هیئت تحریریه مورخه 25 / مهرماه / 1394 آقای علی کشتمند دانشجویی کارشناسی مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت ورودی سال 1392 از اعضای هیئت تحریریه نشریه، به عنوان سردبیر نشریه دانشجویی صنعت برتر انتخاب گردید.