انجمن نشریه صنعت برتر
انتخاب سردبیر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum)
+-- انجمن: بخش آموزش و مقالات (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=134)
+--- موضوع: انتخاب سردبیر (/showthread.php?tid=138)انتخاب سردبیر - Khedmatgozar - 1-4-1395

سند انتخاب سردبیر

این سند شامل اولین تجربه نشریه در انتخاب سردبیر و انتخابات مربوط به آن است.