انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: انتخاب سردبیر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سند انتخاب سردبیر

این سند شامل اولین تجربه نشریه در انتخاب سردبیر و انتخابات مربوط به آن است.