شماره چهاردهم نشریه صنعت برتر

simag14

شماره چهاردهم نشریه

انتشار شماره چهاردهم نشریه دانشجویی صنعت برتر بهار ۱۴۰۰ با عناوین :

  • تاثیر یون های موجود در آب تزریقی بر ترشــوندگی سنگ مخازن کربناته
  • نمکی شدن چاه ها و راه های جلوگیری از آن
  • معرفی نرم افزار سفیر
  • شناخت سکوهای دریای
  • بررسی آزمایشگاهی تاثیر برهم کنش های سنگ-سیال برزاویه تماس در سیستم های ماسه سنگی
  • شرحی بر عملیات CLEAN UP
  • روش های پیشــگیری از کاهش تولید در مخازن گازمیعانی
  • سنتز هیدروترمال

دریافت شماره چهاردهم نشریه دانشجویی صنعت برتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *