انجمن نشریه صنعت برتر
انتشار شماره سوم نشریه صنعت برتر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum)
+-- انجمن: قوانین و اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=91)
+--- انجمن: اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=95)
+---- انجمن: اخبار نشریه (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=96)
+---- موضوع: انتشار شماره سوم نشریه صنعت برتر (/showthread.php?tid=49)انتشار شماره سوم نشریه صنعت برتر - Sabalan - 9-6-1393

[تصویر: si3.jpg]انتشار شماره سوم نشریه صنعت برتر 
توزیع شماره سوم نشریه صنعت برتر از تاریخ 8/ آذرماه / 1393 در انتشارات ساختمان های علوم پایه،علوم انسانی و ابن سینا(تغذیه)


شماره سوم نشریه صنعت برتر با عناوین:
 • سنگ های تبخیری


 • انواع ذخایر نفتی


 • بازرسی و ایمنی لوله


 • پیشبینی انرژی درجهان


 • ترمودینامیک و انرژی


 • سکو های نفتی


 • سیر صنعت نفت ایران


 • هرآنچه باید درباره بنزین بدانیم


 • موتورهای حرارتی


 • معرفی و راهنمای عضویت انجمن مهندسین مکانیک


 • کاربرد نانو فناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز


 • مصاحبه با دکتر محمد ابراهیم شفیعی و مهندسی تقی فرهادیان


 • و…


  با تشکر از دست اندرکاران این مجموعه