انجمن نشریه صنعت برتر
تغییر صاحب امتیاز - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum)
+-- انجمن: قوانین و اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=91)
+--- انجمن: اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=95)
+---- انجمن: اخبار اعضا (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=98)
+---- موضوع: تغییر صاحب امتیاز (/showthread.php?tid=149)تغییر صاحب امتیاز - Sabalan - 6-13-1396

با توجه به قوانین جدید دانشگاه مبنی بر ممنوعیت حضور عضو غیر دانشجو در سمت صاحب امتیازی نشریات دانشجویی، آقای سیداحمد فاطمی به عنوان صاحب امتیاز نشریه جایگزین سرکار خانم دکتر مستانه حاجی پور شد.