انجمن نشریه صنعت برتر
انتصاب مدیر مسئول - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum)
+-- انجمن: قوانین و اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=91)
+--- انجمن: اخبار (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=95)
+---- انجمن: اخبار اعضا (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=98)
+---- موضوع: انتصاب مدیر مسئول (/showthread.php?tid=141)انتصاب مدیر مسئول - Sabalan - 3-24-1395

طی حکم صاحب امتیاز نشریه سرکار خانم دکتر حاجی پور، آقای سید احمد فاطمی دانشجوی مهندسی نفت ورودی سال 1393 به سمت مدیر مسئول نشریه دانشجویی صنعت برتر منصوب گردید.