انجمن نشریه صنعت برتر
صفحه آرایی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum)
+-- انجمن: بخش آموزش و مقالات (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: نشریه صنعت برتر (http://www.simag.ir/forum/forumdisplay.php?fid=134)
+--- موضوع: صفحه آرایی (/showthread.php?tid=133)صفحه آرایی - Khedmatgozar - 1-4-1395

راهنمای صفجه آرایی(درج مطالب) نشریه صنعت برتر


پیوست های این سند:

آموزش مقدماتی ایندیزاین

آموزش پیشرفته ایندیزاین