انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: کتابچه تشریح اجزای تاپ درایو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نقل قول: هم اکنون 6 دستگاه حفاری مجهز به تاپ درایو در خدمت صنعت حفاری ایران می باشد که تاپ درایو مذکور ساخت شرکت HYDRALIFT و جزء اولین تاپ درایوهایی است که در صنعت حفاری ایران استفاده شده است. هم چنین تاکنون دو دستگاه تاپ درایو ساخت شرکت نروژی Hydraulic Martine یکی به ظرفیت 500 تن و دیگری به ظرفیت 650 تن به شرکت ملی حفاری تحول شده است. 

دستگاه 500 تنی اخیراً بر روی یکی از دکل های خشکی این شرکت نصب شده و در حال کار می باشد و دستگاه 650 تنی بر روی دکل دریایی ایران خزر نصب شده است. 

با توجه به مزایای تکنیکی و سهولت و سرعت عملکرد تاپ درایو پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور تمامی دکل های حفاری به این سیستم مجهز گردند. 


Petroleum.co.nr