انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: تغییر صاحب امتیاز
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با توجه به قوانین جدید دانشگاه مبنی بر ممنوعیت حضور عضو غیر دانشجو در سمت صاحب امتیازی نشریات دانشجویی، آقای سیداحمد فاطمی به عنوان صاحب امتیاز نشریه جایگزین سرکار خانم دکتر مستانه حاجی پور شد.