انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: انتصاب مدیر مسئول
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
طی حکم صاحب امتیاز نشریه سرکار خانم دکتر حاجی پور، آقای سید احمد فاطمی دانشجوی مهندسی نفت ورودی سال 1393 به سمت مدیر مسئول نشریه دانشجویی صنعت برتر منصوب گردید.