انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: طراحی جلد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
راهنمای طراحی جلد نشریه

پیوست های سند:

آموزش فتوشاپ