انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: صفحه آرایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
راهنمای صفجه آرایی(درج مطالب) نشریه صنعت برتر


پیوست های این سند:

آموزش مقدماتی ایندیزاین

آموزش پیشرفته ایندیزاین