شماره یازدهم نشریه صنعت برتر

 

در تابستان ۱۳۹۶؛

انتشار یازدهمین شماره ی نشریه دانشجویی صنعت برتر با عناوین:

 

 • اهمیت همکاری کشور ها در تولید بهینه از میادین مشترک
 • آنالیز ویژه مغزه
 • بررسی اهمیت HSEاز ابعاد مختلف در صنایع نفت و گاز
 • آشنایی با سازند های ایران
 • بررسی و ارزیابی لاگ های پتروفیزیکی
 • شیل های نفتی

 

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره یازدهم نشریه صنعت برتر

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد فاطمی

سردبیر : علی کشتمند

مدیر اجرایی:  محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی

هیئت تحریریه :
احسان خدمتگزار / محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی / میثم خدایی
مهرزاد نظری / سینا گیاهکار / بنفشه سرعتی

داور : رضا نیل درار
طراح جلد : امیرعمران سلطانی

همکاران تحریریه:

ســعید آقابیگ / حمید محمدی / امین قهری / امیرعلی محسنی / ملیکا خورسندی

شماره دهم نشریه صنعت برتر

 

 

انتشار شماره دهم فصلنامه دانشجویی صنعت برتر، با عناوین:

 • کاربرد نانوتکنولوژی در افزایش کیفیت نفت
 • نفت و گاز روسیه
 • معرفی نرم افزار اکلیپس
 • میزان بهره دهی چاه های افقی
 • مروری بر تاریخچه اکتشافات هیدروکربوری ایران
 • انتخاب بهترین روش تکمیل چاه با نرم افزار Prosper
 • چاه های انحرافی
 • معرفی انواع مخازن نفتی شرکت ملی نفت
 • آشنایی با انرژی های پاک (انرژی زمین گرمایی)

 

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره دهم نشریه صنعت برتر