شماره سوم نشریه صنعت برتر

با همت اعضای نشریه صنعت برتر شماره سوم نشریه در آذرماه ۱۳۹۳ آماده چاپ شد.

شماره سوم نشریه صنعت برتر با عناوین:

 • سنگ های تبخیری
 • انواع ذخایر نفتی
 • بازرسی و ایمنی لوله
 • پیشبینی انرژی درجهان
 • ترمودینامیک و انرژی
 • سکو های نفتی
 • سیر صنعت نفت ایران
 • هرآنچه باید درباره بنزین بدانیم
 • موتورهای حرارتی
 • معرفی و راهنمای عضویت انجمن مهندسین مکانیک
 • کاربرد نانو فناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز
 • مصاحبه با دکتر محمد ابراهیم شفیعی و مهندسی تقی فرهادیان
 • و…

ادامه مطلب