شماره یازدهم نشریه صنعت برتر

 

در تابستان ۱۳۹۶؛

انتشار یازدهمین شماره ی نشریه دانشجویی صنعت برتر با عناوین:

 

 • اهمیت همکاری کشور ها در تولید بهینه از میادین مشترک
 • آنالیز ویژه مغزه
 • بررسی اهمیت HSEاز ابعاد مختلف در صنایع نفت و گاز
 • آشنایی با سازند های ایران
 • بررسی و ارزیابی لاگ های پتروفیزیکی
 • شیل های نفتی

 

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره یازدهم نشریه صنعت برتر

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد فاطمی

سردبیر : علی کشتمند

مدیر اجرایی:  محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی

هیئت تحریریه :
احسان خدمتگزار / محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی / میثم خدایی
مهرزاد نظری / سینا گیاهکار / بنفشه سرعتی

داور : رضا نیل درار
طراح جلد : امیرعمران سلطانی

همکاران تحریریه:

ســعید آقابیگ / حمید محمدی / امین قهری / امیرعلی محسنی / ملیکا خورسندی

شماره دهم نشریه صنعت برتر

 

 

انتشار شماره دهم فصلنامه دانشجویی صنعت برتر، با عناوین:

 • کاربرد نانوتکنولوژی در افزایش کیفیت نفت
 • نفت و گاز روسیه
 • معرفی نرم افزار اکلیپس
 • میزان بهره دهی چاه های افقی
 • مروری بر تاریخچه اکتشافات هیدروکربوری ایران
 • انتخاب بهترین روش تکمیل چاه با نرم افزار Prosper
 • چاه های انحرافی
 • معرفی انواع مخازن نفتی شرکت ملی نفت
 • آشنایی با انرژی های پاک (انرژی زمین گرمایی)

 

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره دهم نشریه صنعت برتر

شماره نهم نشریه صنعت برتر

انتشار شماره نهم فصلنامه دانشجویی صنعت برتر، با عناوین:

 • کاربرد نانوتکنولوژی در افزایش کیفیت نفت
 • نفت و گاز روسیه
 • معرفی نرم افزار اکلیپس
 • میزان بهره دهی چاه های افقی
 • مروری بر تاریخچه اکتشافات هیدروکربوری ایران
 • انتخاب بهترین روش تکمیل چاه با نرم افزار Prosper
 • چاه های انحرافی
 • معرفی انواع مخازن نفتی شرکت ملی نفت
 • آشنایی با انرژی های پاک (انرژی زمین گرمایی)

 

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره نهم نشریه صنعت برتر

 

 

صاحب امتیاز: دکتر مستانه حاجی پور

مدیر مسئول: سید احمد فاطمی

سردبیر : علی کشتمند

 

هیئت تحریریه:

احسان خدمتگزار ، محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی ، میثم خدایی ، مهرداد نظری ، سینا گیاهکار

 

همکاران این شماره:

بنفشه سرعتی ، شقایق ادیب امینی ، امین تقوی نژاد ، شاهین لایق پور ، محمدرضا دودمان کوشکی ، سید امیرمسعود مصطفوی کهنگی ، بهرام بحیرایی

 

مدیر اجرایی:

محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی

 

داور:

رضا نیل درار

 

طراح جلد:

امیرعمران سلطانی

شماره هشتم نشریه صنعت برتر

 

انتشار شماره هشتم فصلنامه دانشجویی صنعت برتر، با عناوین:

 

 • کاربرد مشبک کاری در صنعت نفت
 • کاهش هرزروی گل حفاری
 • راهکارهای مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز
 • استفاده از گرمای نیروگاه گرمایی
 • صنعت نفت ایران در یک نگاه
 • بررسی و شبیه سازی بازگردانی نفت گرم بر روی فرآیند نمکزدایی
 • معرفی وزارت نفت ایران
 • آثار تغییر قیمت نفت خام در اقتصاد ایران
 • معرفی نرم افزار MATLAB
 • و دیگر مطالب علمی ، فرهنگی و دانشجویی

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره هشتم نشریه صنعت برتر

شماره هفتم نشریه صنعت برتر

طرح روی جلد شماره هفتم نشریه صنعت برتر

انتشار شماره هفتم فصلنامه دانشجویی صنعت برتر، با عناوین:

– بررسی میدان نفتی گچساران
– روش های تولید از مخازن نفت سنگین
– یک گفتگوی صمیمانه صنعتی
– بررسی نفت و گاز در کشورهای حاشیه خلیج فارس
– ازدیاد برداشت میکروبی
– انجمن مهندسان نفت شعبه علوم و تحقیقات
– و مطالب فرهنگی و دانشجویی

مشتاقانه آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان گرامی هستیم

دریافت شماره هفتم نشریه صنعت برتر